Leczenie ortodontyczne dzieci

Ortodontyczna wizyta kontrola powinna mieć miejsce, gdy dziecko jest w wieku 7 lat. Ortodonta ocenia na podstawie położenia pierwszych trzonowych zębów stałych oraz zębów siecznych, czy jest obecna wada zgryzu.

W przypadku nieprawidłowości takich jak: zgryz krzyżowy, otwarty, tyłozgryz, stłoczenie zębów, rozpoczyna się ortodontyczne leczenie wczesne, które pozwala na harmonijne ukierunkowanie wzrastających zębów i struktur twarzy.

Efektem leczenia wczesnego jest przygotowanie miejsca dla wyrzynających się zębów stałych, tym samym można uniknąć konieczności usuwania zębów stałych w przyszłości. Celem leczenia jest również pobudzanie lub hamowanie wzrastania górnej i dolnej szczęki, aby skorygować dysproporcje w ich budowie i kształcie, wyleczyć rozbieżność wzajemnego położenia, a tym samym osiągnąć poprawę rysów twarzy. U niektórych dzieci występuje nawyk ssania kciuka, wargi dolnej, nieprawidłowy sposób połykania, wymowy lub oddychanie wyłącznie przez usta. Te wady korygowane są w okresie leczenia wczesnego, aby ewentualne leczenie właściwe w wieku młodzieńczym było ułatwione, krótkie i nie wymagało usuwania zębów lub innych zabiegów chirurgicznych. Tym samym niepodjęcie leczenia wczesnego u osób z rozbieżnością w położeniu szczęk powoduje, że efekty późniejszego leczenia mogą być kompromisowe i niestabilne.

Korzyści wczesnego leczenia ortodontycznego:

  • przygotowanie miejsca dla wyrzynających się, stłoczonych zębów stałych
  • przywracanie symetrii twarzy przez wpływ na kierunek wzrostu szczęk
  • zmniejszanie ryzyka urazu w przypadku wychylonych przednich zębów
  • zabezpieczanie miejsca dla niewyrżniętych zębów stałych
  • zmniejszanie ryzyka usuwania zębów stałych lub innych zabiegów chirurgicznych
  • skracanie czasu leczenia aparatem stałym