Jarosław Doliński

dr n. med. Jarosław Doliński
specjalista ortodonta, lekarz implantologii PSI/ICOI

W 2005 roku po zdaniu państwowego egzaminu kwalifikacyjnego rozpoczął studia specjalizacyjne w zakresie ortodoncji. W 2005 roku na podstawie rozprawy "Ocena narządu żucia dzieci i młodzieży szkolnej z regionu Podbeskidzia" uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii. W 2009 roku zakończył specjalizację i przeszedł postępowanie kwalifikacyjne, w wyniku którego uzyskał tytuł specjalisty ortodonty. W 2017 zdał egzamin umiejętności implantologicznej Fellowship PSI/ICOI. Uczestnik licznych kursów i konferencji, jak również autor prac naukowych w dziedzinie ortodoncji, próchnicy i chorób przyzębia. Od 2005 roku należy do Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego i Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Ściśle współpracuje i konsultuje się ze specjalistami z różnych dziedzin stomatologii, aby opracowywać najkorzystniejszy plan leczenia i wybierać najlepszy sposób postępowania. Doskonali swoje umiejętności głównie w kierunku leczenia interdyscyplinarnego.