Leczenie kanałowe pod mikroskopem

Leczenie kanałowe wskazane jest, jeżeli dojdzie do zapalenia nerwu lub okostnej. Stan taki może łączyć się z bardzo przykrymi dolegliwościami dla pacjenta. Silny ból, potęgowany zmianami temperatury wskazuje najczęściej na zapalenie nerwu. Niemniej jednak stan zapalny może mieć charakter przewlekły, gdy poza zmianami widocznymi na zdjęciu rtg inne objawy nie są obserwowane.

Leczenie endodontyczne jest wyjątkowo wymagającą procedurą dla lekarza, ponieważ kanały korzeniowe mają często średnicę wielkości setnych części milimetra. Zakrzywione kanały, kanały posiadające boczne odgałęzienia, kanały dodatkowe i zobliterowane są często prawdziwym wyzwaniem dla dentysty. Aby przeprowadzić dokładne i co najważniejsze skuteczne leczenie kanałowe stosujemy mikroskop zabiegowy, koferdam i odpowiednie środki dezynfekujące. Do opracowania kanałów stosujemy narzędzia niklowo-tytanowe, które dostosowują swój kształt do najbardziej zakrzywionych kanałów. Szczelność i precyzję wypełnienia kanałów osiągamy dzięki wykorzystaniu urządzeń do termicznego uplastyczniania gutaperki (materiału wypełniającego). Prawidłowo wykonane leczenia kanałowe pozwala uratować chory ząb, który dawniej skazany byłby na usunięcie.