Pierwsza wizyta

Na pierwszej wizycie przeprowadzamy dokładne badanie stanu uzębienia. Pytamy o charakter objawów i dolegliwości. Jeżeli sytuacja tego wymaga, stosujemy komputerową diagnostykę rentgenowską. Staramy się zawsze przedstawić przyczynę dolegliwości, najbardziej korzystną metodę leczenia dla pacjenta, inne alternartywne sposoby leczenia oraz zalecenia prozdrowotne. Plan leczenia obejmuje metody leczenia, które zapewnią utrzymanie zdrowia jamy ustnej w perspektywie długiego czasu. Obejmują one zarówno profilaktykę, leczenie zębów, uzupełnienie protetyczne braków zębowych, korektę wady zgryzu, jak i poprawę esetyki uzębienia.