Katarzyna Dolińska

Lekarz stomatolog Katarzyna Dolińska ukończyła studia na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2004 r.

Specjalizuje się w endodoncji mikroskopowej, protetyce stomatologicznej i "białej estetyce" (kształt, kolor, transparencja zębów, linia uśmechu, układ ust) . Intensywnie uczestniczy w kursach i szkoleniach podnoszących umiejętności w w/w dziedzinach. W codziennej praktyce lekarskiej wykorzystuje mikroskop Leica oraz najnowszą wiedzę i sprzęt m.in. ultradźwięki, radiowizjografię, artykulator oraz nanocząstki srebra. Jej zainteresowania koncentrują się na leczeniu zębów ze skomplikowanymi systemami kanałów korzeniowych oraz przeprowadzaniu rekonstrukcji protetycznych, przywracających uśmiech pacjentów.